Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Kryptera en fil

För detta ändamål används Mcrypt som är ett bibliotek med krypteringsfunktioner till PHP. Krypteringen sker i detta fall med Rijndael-algoritmen med en nyckel- och blockstorlek på 256 bitar, vilket i dessa sammanhang får betecknas som en stark kryptering.

Undvik filnamn med märkliga tecken. Om processen tar för lång tid har något gått på tok och du bör se över filnamnet. Vid eventuella oklarheter, kontakta administratören.

Fil som ska krypteras:
Lösenordsfras:
E-postadress (om du vill ha filen e-postad till dig):

Observera att lösenordsfrasen krävs för att kunna återfå den ursprungliga filen.
Endast filer som är mindre än 2 MB skickas via e-post.

Dekryptera en fil

Om du har krypterat enligt ovan kan det tänkas att du även vill ha tillbaka den ursprungliga filen. Naturligtvis används Mcrypt även för detta ändamål.

Fil som ska dekrypteras:
Lösenordsfras:
E-postadress (om du vill ha filen e-postad till dig):

Observera att lösenordsfrasen krävs för att kunna återfå den ursprungliga filen.
Endast filer som är mindre än 2 MB skickas via e-post.Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se