Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / Bandbredd

Webbservern är till för att användas men som användare av Internet i allmänhet och webbservern i synnerhet bör man sträva efter att inte slösa med befintlig nätverkskapacitet. Om webbservern skulle använda alltför mycket nätverkskapacitet finns det risk för att tjänsten måste stängas ner.

I praktiken betyder det att man inte använder webbservern för att lagra onödigt stora filer. Det är även klokt att tänka på vilken tidpunkt på dygnet som man laddar upp/ner stora filer. Internet, och även webbservern, trafikeras flitigast från sen eftermiddag till 23-tiden på kvällen. Schemalägg därför gärna stora filöverföringar till andra tider.

--------------
Den här filen ändrades senast Mittwoch, 07-Jun-2023 15:19:48 CEST. Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se