Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Bestäm MD5-summan för en fil

MD5 är en hashfunktion som associerar en unik sträng (en kontrollsumma) till godtycklig sträng. Detta kan vara ett lämpligt verktyg när man vill verifiera att en fils integritet är intakt.

Undvik filnamn med märkliga tecken.

Fil som du vill veta MD5-summan för:
E-postadress (om du vill ha MD5-summan e-postad till dig):

Kontrollera om två filer är identiska

Denna funktion jämför MD5-summorna för de båda uppladdade filerna. Om MD5-summorna överensstämmer antas filerna vara identiska.

Fil 1:
Fil 2:
E-postadress (om du vill ha MD5-summan och resultatet e-postat till dig):


Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se