Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Bestäm MD5-summan för en fil

MD5 är en hashfunktion som associerar en unik sträng (en kontrollsumma) till godtycklig sträng. Detta kan vara ett lämpligt verktyg när man vill verifiera att en fils integritet är intakt.

Undvik filnamn med märkliga tecken.

Fil som du vill veta MD5-summan för:

Kontrollera om två filer är identiska

Denna funktion jämför MD5-summorna för de båda uppladdade filerna. Om MD5-summorna överensstämmer antas filerna vara identiska.

Fil 1:
Fil 2:

Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se