Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / CVS

Notera att även Subversion finns installerat och redo att användas. För att konvertera en "cvs-rot" (repository) till en Subversion-repository kan med fördel cvs2svn användas. Ett grafiskt verktyg för Subversion är RapidSVN (rapidsvn). Eventuellt kommer mer information i handboken senare. Tills vidare hänvisar jag till en bra förteckning över vanliga kommandon som man använder när man versionhanterar med Subversion.

CVS står för Concurrent Version System, dvs ett system för att hantera "konkurrerande versioner". Tanken med CVS är att flera personer ska kunna arbeta med ett projekt utan att man ska behöva tänka på vem som har den senaste version och liknande.

När person A i projektgruppen ska ändra i en fil (projektet antas arbeta med en samling filer som ändras) sparar han den inte enbart lokalt i sin katalog utan rapporterar även in den till CVS:en så att systemet kan hålla reda på uppdateringen. Om person B checkade ut samma fil som person A (exempelvis lite efter person A) och gjorde andra ändringar så skulle detta kunna innebära att information förlorades, om man inte använder sig av ett versionshanteringssystem.

Principen är alltså denna för att sätta upp CVS:en i BASH-miljö:

 1. Skapa en katalog som ska vara din CVS-rot.
 2. Lägg in följande rad i din .bashrc-fil (sökvägen till din hemkatalog är /home/användarnamn):
  CVSROOT=<sökväg till din CVS-rot>;export CVSROOT
 3. Starta om bash genom att skriva:
  bash
 4. Initiera CVS-roten (dvs tala om för CVS:en var du har skapat din rot):
  cvs init
 5. Skapa en katalog som ska innehålla en kategori filer i din CVS-rot:
  cd $CVSROOT;mkdir katalog1
 6. Checka ut din CVSROOT för att konfigurera lite:
  cd;cvs checkout CVSROOT
 7. Definiera ett antal moduler (man kan använda kataloger istället men moduler är bra). Vi börjar med en modul, ändra modulnamnet som du vill ha det:
  cd CVSROOT;echo "modulnamn1 katalog1">>modules
 8. Spara in dina ändringar i CVS:en:
  cvs commit -m "La till en modul"
 9. Ta bort utcheckade CVSROOT (svara "y" på frågan om du vill ta bort CVSROOT.):
  cd;cvs release -d CVSROOT

Nu när du har konfigurerat din CVS ska vi prova att lägga till en fil i versionshanteringssystemet:

 1. Stå exempelvis i din hemkatalog och checka ut din nyss definierade modul: cvs checkout modulnamn1
 2. Skapa en fil i din modul: cd modulnamn1;touch testfil
 3. Gör CVS:en medveten om din nya fil så att den kan börja versionshantera den: cvs add testfil
 4. Överlämna filen till CVS:en: cvs commit -m "Skapade filen testfil". Om det fungerar som det ska så bekräftade CVS:en att den tagit emot filen och gett den ett versionsnummer.
Hädanefter kommer proceduren för att arbeta med befintliga moduler att vara:
 1. Stå exempelvis i din hemkatalog och uppdatera dina moduler: cvs update
 2. Gör dina ändringar och överlämna dem: cvs commit -m "Loggmeddelande"

Svårare än så ska det inte vara. Kom bara ihåg att du ska uppdatera innan du börjar arbeta och rapportera in dina förändringar när du är klar så är saken biff!

I exemplen ovan antas att man använder BASH. Det går naturligtvis lika bra att använda CVS tillsammans med något annat skal. Om du undrar hur du ska skriva för att sätta variabeln i andra skal (eller helt enkelt vill veta mer om CVS) kan du med fördel kika på denna CVS-introduktion.

Det finns en hel del läsvärt i ämnet på Cvshome.org.

På webbservern.se finns även Subversion installerat.

--------------
Den här filen ändrades senast 07 Jun, 2023. Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se