Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / HTML

Introduktion

HTML står för HyperText Markup Language och är ett så kallat markeringsspråk som används för att skriva hypertextdokument för WWW. HTML var ursprungligen främst tänkt för att strukturera dokumentinnehållet men tekniker för att anpassa utseendet har tillkommit. HTML är nu uppe i version 4.

HTML kan skrivas i valfri texteditor som klarar av att spara i ren text men det går även att jobba i en grafisk miljö där man ser mindre av HTML-taggarna. För ändamålet avsedda HTML-editorer erbjuder ofta möjligheten att växla mellan ett grafiskt och ett textbaserat läge

Exempel på några välkända (och kommersiella) HTML-editorer för Microsoft Windows är Adobe GoLive, Macromedia Dreamweaver, Macromedia HomeSite och Microsoft FrontPage. Två gratis alternativ för Windows-plattformen är Arachnophilia och HTML Kit.

Några alternativ för Linux: Bluefish, Emacs och Quanta.

Grunderna

I HTML ges instruktioner till HTML-tolkaren (oftast en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Mozilla) genom så kallade taggar. En tagg är på formen <tagg> och avslutas med </tagg>. Ett exempel är taggen för att göra fetmarkerad text, <b>denna text blir fetmarkerad</b>.

Ett HTML-dokument har ett huvud med lite information innan själva innehållet. Vi tittar på ett exempel:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Exempelsida</title>
</head>
<body>
<h1>Detta är en exempelrubrik</h1>
<p>Här följer lite brödtext på rad 1.<br>
Här följer mer brödtext på rad 2.<br></p>
</body>
</html>

På översta raden anges att HTML-dokumentet följer HTML 4.0 Sedan anges i tur och ordning att det är ett html-dokument, att huvudet börjar, vad dokumentet ska ha för titel, att huvudet slutar, att själva innehållet börjar, rubrik på den översta nivån, två rader brödtext, att innehållet på sidan är slut och till sist html-dokumentet likaså.

Läshänvisningar

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om HTML och andra relaterade tekniker men detta är inget som tas upp här och nu. Istället rekommenderas andra källor:

--------------
Den här filen ändrades senast Friday, 09-Aug-2019 18:49:33 CEST.
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se