Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / Inloggning

I och med att du kan använda dig av en egen .htaccess kan du på ett enkelt sätt ordna så att din webbplats blir lösenordsskyddad. För att exempelvis begränsa webbplatsen till dig själv så att du får logga in med samma användarnamn och lösenord som på ditt webbservern.se-konto kan du ange följande i din .htaccess:

AuthType Basic
AuthBasicProvider ldap
AuthzLDAPAuthoritative off
AuthName Namn (syns på dialogrutan för användaruppgiftsinmatningen)
AuthLDAPURL "ldap://localhost:389/dc=webbservern2,dc=webbservern,dc=se"
require user användarnamn

Om du vill erbjuda andra användare möjlighet att logga in får du använda något liknande detta:

AuthType Basic
AuthName Namn
AuthUserFile /home/användarnamn/.htpasswd
require valid-user

Filen .htpasswd innehåller användaridentiteterna och kan skapas enligt följande när du har loggat in via SSH:

htpasswd -c /home/användarnamn/.htpasswd användare

Då skapas .htpasswd-filen och en första användaridentitet läggs till efter att du har fått svara på frågan om vilket lösenord som ska användas. För att lägga till fler användare kör du samma kommando som ovan men utan "-c"-parametern och med ett nytt användarnamn.

--------------
Den här filen ändrades senast 07 Jun, 2023. Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se