Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / PHP

Att komma igång

Det är mycket smidigt att använda sig av PHP. Det man ska tänka på är att ge filerna filändelsen .php samt göra dem körbara (t.ex. chmod 700 fil.php). Detta är nödvändigt eftersom php-skripten körs via FastCGI och PHP-FPM.

Skripten exekveras under din egen användaridentitet och således behöver endast du själv ha läsrättigheter till filen vilket är bra säkerhetsmässigt. För att skriptet ska anses säkert och exekveras krävs det att endast användaren (det vill säga du) har skrivrättigheter till php-filen och katalogen som den finns i.

När man väl skapat sin php-fil fyller man den med PHP- och/eller HTML-direktiv, det går alltså att blanda om man så vill. Det som ska tolkas som PHP-kod omges förslagsvis av <? och ?>.

Ett enkelt exempel

Nedan följer ett exempel på en PHP-fil:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exempelsidan</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Översta rubriknivån</H1>
<P>
<?
print "Hej och välkommen till exempelsidan!";
?>
</P>
</BODY>
</HTML>

Som du såg i stycket ovan bäddades ett PHP-direktiv in bland HTML-koden.

Att komma åt sin MySQL-databas

Att ansluta till en MySQL-databas är förhållandevis enkelt. Här på webbservern kan du använda följande kodsnutt som mall och byta ut de rödmarkerade orden för att se hur det fungerar. Koden nedan skriver ut data från tabellen tabellNamn.

$link = mysql_connect("localhost", "användaridentitet", "lösenord") or die("Could not connect");
mysql_select_db("användaridentitet",$link) or die("Could not select database");
$sql = "SELECT * FROM tabellNamn";
$resultat = mysql_query($sql);
while ($row = mysql_fetch_array($resultat, MYSQL_ASSOC))
{
 print $row["kolumnNamn1"] . "\t" . $row["kolumnNamn2"] . "
\n";
}

GET- och POST-variabler

Anledningen till att detta tas upp i handboken är att Webbservern II hanterar PHP-variabler annorlunda än sin föregångare och att skript som fungerade bra på Webbservern I inte nödvändigtvis gör det på II:an.

Webbservern II registrerar inte automatiskt PHP-variabler som globala vilket gör att dessa koms åt via de "superglobala variabelvektorerna", t.ex. GET- och POST-vektorerna för variabler som har skickats via respektive metod. Ett litet exempel som illustrerar detta:

Variabeln name som har skickats med GET-metoden (d.v.s. som en del av URL:en) koms åt via: $_GET['name']

Variabeln name som har skickats med POST-metoden (t.ex. via ett formulär) koms åt via: $_POST['name']

Ytterligare information

Det finns naturligtvis mycket mer att orda om PHP men för dig som tycker att det låter intressant rekommenderas mer utförlig information på följande webbplatser.

Det finns förstås även många färdiga PHP-lösningar. Google är din vän.

--------------
Den här filen ändrades senast Mittwoch, 07-Jun-2023 15:30:35 CEST. Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se