Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / SSI

Att komma igång

SSI står för Server Side Includes och är en teknik för att tillföra lite dynamiskt innehåll på webbsidor. SSI-kommandona studeras av webbservern innan webbsidan skickas till klienten. Om webbsidan i övrigt är relativt statisk kan det var lämpligt att använda sig av SSI istället för exempelvis PHP. Om mycket av innehållet är dynamisk är det dock smidigare att använda sig av PHP eller Perl.

På webbservern.se behöver du inte ge dina HTML-filer med SSI-kommandon någon speciell filändelse (typ .shtml). Webbservern söker igenom alla filer med följande filändelser: .html, .htm, .shtml och .shtm.

SSI-kommandon skrivs på formen <!--#direktiv attribut1=värde1 attribut2=värde2 ... -->

Det finns ett gäng SSI-direktiv och några vanliga är:

  • echo - skriva ut värdet av en variabel, till exempel variabeln LAST_MODIFIED
  • exec - kör ett program och returnerar resultatet
  • include - inkludera en fil, exempelvis en sidfot

Det går även skriva "om si - gör så"-satser för att styra med villkor.

Ett enkelt exempel

Nedan följer ett exempel på en HTML-fil med ett SSI-kommando som gör att det datum då filen senast ändrades skrivs ut:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exempelsidan</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Íversta rubriknivån</H1>
<P>
<!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->
</P>
</BODY>
</HTML>

Ytterligare information

SSI är inte ett lika stort ämne såsom PHP men naturligtvis finns mycket information publicerat på webben. En sökning i Google bör ge dig god vägledning.

En vettig genomgång på svenska: HTML Referensbok - Server Side Includes.

--------------
Den här filen ändrades senast Friday, 09-Aug-2019 18:49:33 CEST.
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se