Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / Servlets / Ansluta till MySQL / Exempelkod

Klistra in följande i en fil som heter Sqltest.java:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.sql.*;

public class Sqltest extends HttpServlet {

  public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
	throws ServletException, IOException
  {

	// Byt ut "databasnamn" på raden nedan. Vanligen detsamma som ditt användarnamn.
	String url  = "jdbc:mysql://localhost/databasnamn";

	// Byt ut "tablename" på raden nedan till din tabells namn.
	String query = "SELECT * FROM tablename";
	
	try {

	  Class.forName ("org.gjt.mm.mysql.Driver");

	  // Byt ut databaskontonamn och databaslösenord två rader ned. Behåll fnuttarna runt.
	  Connection con = DriverManager.getConnection 
		( url, "databaskontonamn", "databaslösenord" );

      Statement stmt = con.createStatement ();

      ResultSet rs = stmt.executeQuery (query);

      printResultSet ( resp, rs );

      rs.close();
      stmt.close();
      con.close();

    } // end try

    catch (SQLException ex) {
      
	  PrintWriter out = resp.getWriter();
	  resp.setContentType("text/html");
	  
	  while (ex != null) { 
        out.println ("SQL Exception: " + ex.getMessage ());
        ex = ex.getNextException (); 
	  } // end while

    } // end catch SQLException

    catch (java.lang.Exception ex) {

	  PrintWriter out = resp.getWriter();
	  resp.setContentType("text/html");
	  out.println ("Exception: " + ex.getMessage ());
	}

  } // end doGet


  private void printResultSet ( HttpServletResponse resp, ResultSet rs )
    throws SQLException {

    try {

	  PrintWriter out = resp.getWriter();

	  out.println("<html>");
	  out.println("<head><title>Databasdata</title></head>");
	  out.println("<body>");
	  out.println("<center><font color=AA0000>");
	  out.println("<h3>Servlet för att få åtkomst till MySQL-databas</h3>");
	  out.println("<h3>Hämtade data:</h3>");
	      
	  out.println("<table border='1'>");

	  int numCols = rs.getMetaData().getColumnCount ();
	  while ( rs.next() ) {
		out.println("<tr>");
		for (int i=1; i<=numCols; i++) {
          out.print("<td>" + rs.getString(i) + "</td>" );
		} // end for
		out.println("</tr>");
	  } // end while

	  out.println("</table>");
	      
	  out.println("</font></center>");
	  out.println("</body>");
	  out.println("</html>");
	  out.close();

	} // end try
    catch ( IOException except) {
    } // end catch

  } // end returnHTML


} // end jbsJDBCServlet

--------------
Den här filen ändrades senast Mittwoch, 07-Jun-2023 15:33:50 CEST. Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se