Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Hej!

I vanlig ordning finns en del nyheter att rapportera om.
Framför allt har hanterandet av e-postlistor utvecklats
samt webbserverns sommarplaner tagit form.


*** E-POSTLISTOR PÅ WEBBSERVERN ***
Numera kan du som användare skapa och administrera dina
e-postlistor via webben. I kontrollpanelen kan du skapa en
ny e-postlista varefter den kan konfigureras via Mailmans
egna adminstrationsgränssnitt.

>> http://webbservern.se/handbok/maillist.shtml
>> http://www.gnu.org/software/mailman/


*** WEBBSERVERN.SE GOES WEST ***
Vid månadsskiftet juni/juli kommer en flytt till Göteborg
att medföra att webbservern.se kommer att vara offline
under en period. Om du har behov av en vidarebefordring av
din webbplats på webbservern.se under denna period bör du
kontakta webbservern.se i god tid.

Under sommaren kommer även supporten att vara begränsad
och driftsäkerheten lägre än normalt.


*** UTÖKAD WEBBSTATISTIK ***
Eftersom det saknades statistik över antal träffar per fil
i respektive användares webb-katalog har ett verktyg för
att möjliggöra detta tagits fram. Du kan logga in i
kontrollpanelen och under "Information" hittar du "Träffar
per sida".

>> https://webbservern.se/users/info/hpp.php
>> https://webbservern.se/users/info/


*** NYA BENCHMARK-TESTER ***
Nu har även webbservern II spänt musklerna och nya
mätvärden finns att tillgå. För jämförelsens skull har
webbservern I och II utfört samma tester.

>>
http://webbservern.se/webbservern/webbservern2_cv_bench.shtml
>> http://webbservern.se/webbservern/cv_bench.shtml


*** AVSLUTNING ***
Tveka inte att höra av dig via e-post eller i forumet om du
har några frågor gällande innehållet i detta meddelande
eller något annat som rör webbservern.se. Speciellt
välkommet är respons på de tjänster som webbservern.se
erbjuder. Vad saknar du i utbudet?

Hälsningar
Administrationsenheten på webbservern.se genom Jonas
Liljenfeldt::webbservern.se informerar #14

Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se