Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 MD5/Jämför filer

 Väder

 Webbkamera

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Hej!

Det är stor "webbspecial" denna vecka och syftet har varit
att bredda webbserverns "teknikrepertoar". Nu finns det fler
valmöjligheter och förhoppningen är att alla ska hitta en
webbplattform som passar de egna behoven.

Arbetet med de nya teknikerna har varit under hård
tidspress och i den mån det finns några barnsjukdomar är
respons på detta mycket önskvärt så att eventuella fel
kan åtgärdas inom kort. Tveka därför inte att leka och
stoja med Java-servlets och Python-skript! :)


*** UTÖKADE WEBB-MÖJLIGHETER I - JAVA-SERVLETS *** 
Tack vare en installation av servlet-motorn Tomcat kan nu du
som användare dra nytta av dina eventuella Java-kunskaper
när du designar din webbplats. Java-servlets är en teknik
som kräver grundläggande förståelse för datorer i
allmänhet och programmering i synnerhet. Läs gärna mer i
handboken där det bland annat beskrivs hur du ansluter till
din MySQL-databas från din Java-servlet.

Tomcat stödjer WebDAV som kan underlätta mycket för dig
och din eventuella arbetsgrupp i webbplatsarbetet. Mer
information om WebDAV förutom det som står i handboken
kommer vid ett senare tillfälle.

>> http://webbservern.se/handbok/wwwServlets.shtml
>> http://webbservern.se/handbok/wwwWebdav.shtml
>> http://jakarta.apache.org
>> http://java.sun.com/products/servlet/
>> http://www.webdav.org/


*** UTÖKADE WEBB-MÖJLIGHETER II - PYTHON-SERVLETS ***
Givetvis vill inte webbservern diskriminera alla er
Python-entusiaster som vill dra nytta av era
Python-kunskaper vid designandet av webbplatsen. För er
erbjuds Webware som är en applikationsserver som passar
väl för det ändamålet.

>> http://webbservern.se/handbok/wwwWebware.shtml
>> http://www.webwareforpython.org
>> http://www.python.org


*** SÖKMOTOR ***
En av veckans större förbättringar på webbplatsen är
introduktionen av en sökmotor. Det är PhpDig som står
för den bakomliggande tekniken och det gör den enligt
testerna tämligen väl.

>> http://webbservern.se/webbservern/search.php
>> http://www.phpdig.net/


*** NYTT I HANDBOKEN ***
Hela WWW-kapitlet har fått sig en uppfräschning och
förhoppningen är att det nu ska vara lättare att få en
överblick över den befintliga reportoaren av tekniker
etc.

Under veckan har flera underkapitel till WWW-kapitlet lagts
till. Läs gärna om HTML, SSI, Perl, PHP och WebDAV i
handobken.

En mindre kapitel om bandbredd har även tillkommit eftersom
det är en viktig fråga.

>> http://webbservern.se/handbok/www.shtml
>> http://webbservern.se/handbok/bandbredd.shtml


*** AVSLUTNING ***
Det var flera nyheter på webbfronten denna gången. Finns
det andra tjänster och tekniker som är intressanta och
borde prioriteras framöver? Hör gärna av dig med
synpunkter.

Tveka inte att höra av dig via e-post eller i forumet om du
har några frågor gällande innehållet i detta meddelande
eller något annat som rör webbservern.se.

Hälsningar
Administrationsenheten på webbservern.se genom Jonas
Liljenfeldt::webbservern.se informerar #5 

Exportera till pdf
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se