Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / Java-servlets

Förkunskaper

Kapitlet om Java kan ses som nödvändig förkunskap till detta kapitel där vi specialiserar oss på Java-servlets.

Vad är en servlet?

Ta först en titt i det mer allmänt hållna kapitlet om servlets.

Studera därefter bilden nedan som visar det övergripande perspektivet, hur dina servlets passar in i helheten. Bilden illustrerar även att JSP-sidor automatiskt kompileras och omformas till servlets utan utvecklarens inblandning.

Arkitekturen för JSP-sidor och Java-serlets.

Ett enkelt exempel

Vi hoppar raskt in i det klassiska HelloWorld-exemplet där vi begrundar upplägget och lär oss något fundamentalt om servlets.

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloWorld extends HttpServlet {

 public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 throws IOException, ServletException
 {
  response.setContentType("text/html");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  out.println("<html>");
  out.println("<head>");
  out.println("<title>Hello World!</title>");
  out.println("</head>");
  out.println("<body>");
  out.println("<h1>Hello World!</h1>");
  out.println("</body>");
  out.println("</html>");
 }
}

För information om hur du går tillväga för att göra ditt mästerverk tillgängligt på webben kan du ta en titt i kapitlet om Tomcat.

Fler servletexempel

Som standard får du en uppsättning med exempel så att du ser hur det fungerar med servlets i Tomcat. Exemplen är Tomcats standardexempel och de visar inte hur du ska ansluta till din MySQL-databas på webbservern. Därför visar jag hur du går till väga för att ansluta till en MySQL-databas från en servlet på webbservern.

Litteraturtips

Om du sedan tidigare inte är bekant med Java och servlets rekommenderas det att du läser på lite. Nedan får du några förslag:

--------------
Den här filen ändrades senast Friday, 09-Aug-2019 18:49:33 CEST.
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se