Webbservern.se

Användararea  [inloggning krävs]

Ansökan

Om servern

 Användarnas www-sidor

 Donera

 Loggbok

 Nyhetsbrev

 Om webbservern.se

 Senast ändrade filer

 Webbserverinfo (CV)

 Villkor

Webbapplikationer

 Bildkonvertering

 MD5/Jämför filer

 Kryptera

 PDF-konvertering

 Rättstavning

 Väder

 Webbkamera

 Webmail

Handboken

 Backup
 Bandbredd
 CVS
 Databas (MySQL)
 E-post
 E-postlistor
 Lösenord
 Programmering
 Programvara
 Quota
 SFTP och SCP
 SSH
 VNC
 WWW


sök på webbservern.se

Handboken / WWW / WML

Introduktion

WAP står för Wireless Application Protocol och är konstruerat för att komma åt tjänster och information från små mobila enheter, såsom mobiltelefoner med små microwebbläsare. WAP använder markeringsspråket WML (Wireless Markup Language). WML är alltså liksom HTML ett markeringsspråk och har vissa likheter med HTML. Det kan alltså vara lättare att ta till sig om man redan har viss kännedom om HTML men det är inte nödvändigt. Om nedanstående information känns svårbegriplig rekommenderas att du först läser kapitlet om HTML.

Grunderna

WML använder liksom HTML sig av taggar. En tagg är på formen <tagg> och avslutas med </tagg>. Ett exempel är taggen för ett textstycke, <p>, som ska omgärda ett textstycke på detta vis: <p> Här skrivs ett textstycke. </p>

En skillnad gentemot HTML är att taggarna är känsliga för versaler respektive gemener. Det är alltså skillnad på <p> och <P>.

WML-sidor kan ses som en kortlek, de kallas för DECKS och består av ett antal CARDS. Vid nedladdning till exempelvis en mobiltelefon laddas hela "DECKET" ner varefter man surfar lokalt på de olika "CARDEN".

Ett exempel

Som exempel tar vi en hel, men mycket enkel, WML-sida.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="Main" title="CARD 1">
<p>
Detta är det första CARDET, CARD 1, i exemplet.
</p>
</card>

<card id="Sub" title="CARD 2">

<p>
Detta är det andra CARDET, CARD 2, i exemplet.
</p>
</card>

</wml>

Som man kan se på den översta raden i exemplet ovan är WML-dokumentet ett XML-dokument och DTD:n finns att tillgå på angiven adress.

Dokumentet finns inom <wml>-taggarna och de olika "CARDEN" finns inom <card>-taggarna. Varje "CARD" har ett id och en titel.

Läshänvisningar

--------------
Den här filen ändrades senast Friday, 09-Aug-2019 18:49:33 CEST.
Respons i någon form mailas till webmaster at webbservern.se